Illustraties naar het verhaal van Reyaert de Vos, 

een episch dierdicht.

Reeks in gouache op papier 15,5 x 18,5 cm.