Illustraties en schetsen naar het verhaal van Reyaert de Vos, 

een episch dierdicht.